สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
ความเป็นมา
พันธกิจของสำนักวิชา
บุคลากร
หลักสูตร
ข่าวและประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
Facebook
 
ความเป็นมา

Welcome to the School of Cosmetic Science at Mae Fah Luang University! Our School recently set up in January 2005 has currently offered study programmes at the B.Sc. and M.Sc. levels. Both curricula have been designed to provide fundamental and advanced knowledge as well as skills in cosmetic science for students and Graduates wishing to pursue their careers in the cosmetic industry. As a matter of fact, our School is the first institution offering this kind of study programme in Thailand and hence an ideal place for students and people who are interested in pursuing their study in this field.

 

School of Cosmetic Science, Mae Fah Luang University
333 Moo 1 Tasud, Muang District, Chiang Rai 57100
Tel. +66 53 916830 Fax. +66 53 916831