สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
ความเป็นมา
พันธกิจของสำนักวิชา
บุคลากร
หลักสูตร
ข่าวและประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
Facebook
 
ถาม-ตอบ

Q: สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มีความเป็นมาอย่างไร

A: สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ถือว่า เป็นสำนักวิชาที่มีการริเริ่ม ทำเป็นแห่งแรกของประเทศไทย ในแง่ของวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสำนักวิชานี้ เราต้องการที่จะผสมผสาน ภูมิปัญญาไทย ประยุกต์ร่วมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ชั้นนำของโลก รวมถึงมหาวิทยาลัยชั้นนำ ที่มีการสอนวิชานี้ และสถาบันความงามระดับโลก เพื่อที่จะร่วมกันคิดค้นหลักสูตร หลักวิชาการ รวมถึงงานวิจัยที่ถูกต้อง ได้มาตรฐาน เพื่อที่จะพัฒนา อุตสาหกรรมทางด้านเครื่องสำอาง และเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการให้ประเทศไทยเรา เป็นศูนย์กลางของสุขภาพ และความงามแห่งเอเชีย

Q: สำหรับน้องๆ ที่สนใจจะเข้าเรียนสำนักวิชานี้จะต้องมีความรู้ หรือการเตรียมตัวอย่างไรบ้าง

A: วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง เป็นวิทยาศาสตร์ประยุกต์แขนงหนึ่ง และในส่วนของหลักสูตรจะมีการเรียน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน หลายวิชาที่จำเป็น ต่อรายวิชา เฉพาะสาขาต่อไป ดังนั้นนักศึกษาที่จะเข้าเรียน ในสำนักวิชานี้ จะต้องจบทางด้านสายวิทยาศาสตร์ และนักเรียน นักศึกษาที่จะมาเรียน ก็ควรที่จะมีความสนใจ ในสาขาวิชานี้อย่างจริงจัง อาทิ มีความต้องการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง หรือต้องการทำงาน ทางด้านอุตสาหกรรม เครื่องสำอาง รักในเรื่องสุขภาพ รักสวยรักงาม และที่สำคัญคือ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนา หรือเอาหลักสูตรของเราไปใช้ และทำให้อุตสาหกรรมเครื่องสำอางดีขึ้น จริง ๆ แล้วความสวย ความงามกับคนเรานี่ก็คู่กัน ซึ่งตอนนี้ไม่จำเป็นจะต้องเป็นเฉพาะผู้หญิงเท่านั้น ขณะนี้ผู้ชาย ก็มีการดูแลสุขภาพ ความงาม ให้ดูดีขึ้นด้วย และในตอนนี้ก็มี Cosmetics For Men แล้ว เพราะฉะนั้นคนที่สนใจ ที่จะดูแลสุขภาพ อยากจะให้บุคลิกภาพดูดี หรืออยากให้มี ความสวยความงาม ก็สามารถเรียนในสำนักวิชานี้ได้

Q: อยากทราบรายละเอียดคร่าว ๆ ของหลักสูตรและแนวทางในการเรียน ของสาขาวิชา วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

A: สำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง นักศึกษาจะต้องใช้เวลาเรียนอย่างน้อย 4 ปี โดยที่ภายใน 2 ปีแรกจะเรียนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เช่น ชีววิทยา เคมี อินทรีย์เคมี เคมีวิเคราะห์ จุลชีววิทยา และชีวเคมี เป็นต้น และจะเรียนรายวิชาเฉพาะทางในชั้นปีที่ 3 และ 4 นอกจากนี้ นักศึกษาจะต้องผ่าน การฝึกงาน ในหน่วยวิจัย หรือบริษัททางด้านอุตสาหกรรม เครื่องสำอาง เพื่อให้นักศึกษาได้รับ ประสบการณ์ตรง จากการทำงานกับผู้ประกอบการ

Q: อยากทราบแนวทางการทำงานของบัณฑิตว่าจะเป็นอย่างไร

A: ทางสำนักวิชาได้มีความตกลงร่วมมือกับ บริษัทชั้นนำทางด้านอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง โดยทางบริษัท หลาย ๆ แห่งยินดีที่จะรับนักศึกษาของเรา (ในชั้นปีที่ 4) ซึ่งเป็นโอกาสดี ที่จะมีส่วนร่วมในการวิจัย และพัฒนางานทางด้านนี้ สำหรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ก็จะเป็นกำลังที่สำคัญ และเป็นที่ต้องการ ของตลาด ซึ่งในปัจจุบันธุรกิจทางด้านความงาม และเครื่องสำอางกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว

 

School of Cosmetic Science, Mae Fah Luang University
333 Moo 1 Tasud, Muang District, Chiang Rai 57100
Tel. +66 53 916830 Fax. +66 53 916831