สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
ความเป็นมา
พันธกิจของสำนักวิชา
บุคลากร
หลักสูตร
ข่าวและประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
Facebook
 
Academic Services

โครงการแต่งหน้าสวยสมบุคลิก

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อพัฒนาทักษะด้านการแต่งหน้าให้กับผู้หญิงวัยทำงาน ช่วงอายุ 17-45 ปี
2. เพื่อให้การแต่งหน้าผู้หญิงวัยก่อนทำงานและวัยทำงานให้สวยสมวัย
3. เพื่อสร้าง awareness สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
4. เพื่อสร้างฐานลูกค้าใหม่ให้กับเครื่องสำอาง Lanadene ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หลักสูตรการอบรม

1. เทคนิคการใช้อุปกรณ์การแต่งหน้า
2. ประเภทของผิวหน้า
3. การเลือกใช้ชุดบำรุงผิวหน้า
4. การเลือกใช้เครื่องสำอางที่เหมาะสมกับผิวและสีผิว
5. การแต่งหน้าในชีวิตประจำวันการทำงาน
6. แต่งหน้าแก้ไขข้อบกพร่ององค์ประกอบรูปหน้า
7. การแต่งหน้าออกงานในแต่ละโอกาส
8. ปรึกษาความงาม

วิทยากร

อาจารย์ ชาคริต ศีลเศวตสกุด     อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง (สาขาเทคโนโลยีความงาม)
คุณ บุญญพิมพ์ เนียมก้องกิจสุข   เจ้าของกิจการบริษัท Beauty Pure Skin Care and Spa

วันที่จัดโครงการ วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2554

สถานที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 

 

School of Cosmetic Science, Mae Fah Luang University
333 Moo 1 Tasud, Muang District, Chiang Rai 57100
Tel. +66 53 916830 Fax. +66 53 916831