สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
ความเป็นมา
พันธกิจของสำนักวิชา
บุคลากร
หลักสูตร
ข่าวและประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
Facebook
 
Academic Services

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากสารสกัดชาและผลิตภัณฑ์ cleansing and skin care ผสมสมุนไพรไทย

วันที่จัดโครงการ 22-24 สิงหาคม และ 1-3 กันยายน 2555

สถานที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 

 

School of Cosmetic Science, Mae Fah Luang University
333 Moo 1 Tasud, Muang District, Chiang Rai 57100
Tel. +66 53 916830 Fax. +66 53 916831