สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
ความเป็นมา
พันธกิจของสำนักวิชา
บุคลากร
หลักสูตร
ข่าวและประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
Facebook
 
ข่าวและประชาสัมพันธ์

17-02-60 เทคนิคการนำเสนอผลงาน
 
 
          

คู่มือ เทคนิคการนำเสนอผลงาน 

จัดทำโดย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 
 
ไฟล์แนบ : WDtlX70Tue62647.pdf  
 
 

 

 

School of Cosmetic Science, Mae Fah Luang University
333 Moo 1 Tasud, Muang District, Chiang Rai 57100
Tel. +66 53 916830 Fax. +66 53 916831