สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
ความเป็นมา
พันธกิจของสำนักวิชา
บุคลากร
หลักสูตร
ข่าวและประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
Facebook
 
ข่าวและประชาสัมพันธ์

15-09-60 รับสมัครบุคลากรสายวิชาการ
 
 
          
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มีความประสงค์รับสมัครบุคลากรสายวิชาการ ในสาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ
ระดับการศึกษาปริญญาโท หรือปริญญาเอกในสาขาที่เกี่ยวข้องต่างๆดังนี้
     สาขาเทคโนโลยีความงาม
     การแพทย์แผนไทยประยุกต์
     เทคนิคการแพทย์ (กายภาพบำบัด)
     การแพทย์ทางเลือก
     สาขาอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดเพิ่มเติม  http://intranet.mfu.ac.th/system/mfunews/prnews03.php?newsid=11062

 
 
 
 
 

 

 

School of Cosmetic Science, Mae Fah Luang University
333 Moo 1 Tasud, Muang District, Chiang Rai 57100
Tel. +66 53 916830 Fax. +66 53 916831